Stärkande Dialog

Onlineträning i en banbrytande dialogmetod för dig som stöttar individer

En dialogmetod som går bortom traditionell coaching och ger påtagligt bättre och mer hållbar effekt.

Hur stöttar jag någon som har ”olösliga” problem? Hur coachar jag ungdomar som tappat gnistan och inte vill någonting? Hur kan jag upplevas stärkande utan att själv tappa energi och kraft? Metoden Stärkande Dialog leder till att individerna du stöttar tar fram sin egen kapacitet i mycket högre grad och du själv får lättare arbetsdagar.

Vanliga resultat av att använda metoden Stärkande Dialog är att:

 • individerna du stöttar tar fram sin egen kapacitet
 • minskad tidsåtgång för individuella samtal
 • samtal som ger konkreta resultat
 • du som stöttar sparar energi och känner dig mindre stressad och tyngd
 • individerna du stöttar upplever sig respektfullt bemötta
 • resultatet blir hållbart

I programmet lär du dig ett förhållningssätt som gör att de du stöttar tar fram sin kraft och kapacitet utan att du själv tappar energi. Du kommer att bli medveten om dina styrkor och fallgropar och få mycket individuell feedback från dina tränare. Du kan förvänta dig nya insikter och nya infallsvinklar – med förvånande resultat som följd.

För vem?

Stärkande Dialog är en utbildning för dig som arbetar med människor i behov av stöd i sin livssituation. Kanske jobbar du inom socialtjänsten och träffar personer med psykiska problem eller missbruk, ungdomar som hamnat snett, människor som fastnat i utanförskap. Oavsett grundproblematik kommer du och de du möter ha stor nytta av att du tillämpar metoden Stärkande Dialog.

Hur kan man stötta människor att ta fram sin kapacitet utan att själv bli dränerad på kraft och energi?

Hör tränaren Marina Marklund berätta om Stärkande Dialog.

Ur innehållet:

Teoridel:

 • Sex grundprinciper som ger ett stärkande förhållningssätt
 • Dialogmetodik: lyssna, fråga, ge rak och ärlig feedback

Praktikdel:

 • Träna på samtal som har en ”uppvakningseffekt”
 • Träna på att ge stärkande och rak feedback
 • Träna på att lägga över ansvaret hos hos den du stöttar

Pris & omfattning

4 900:- exkl. moms per deltagare.

Träningen består av fem halvdagar som sker online via Zoom. Alla pass innehåller praktisk träning och individuell feedback.

Stärkande Dialog online -> Upplägg

Träningen sker online via Zoom. Programmet består av fem halvdagar i tre moduler. De två första modulerna består av en eftermiddag (13:00 – 16:30) och efterföljande morgon (9:00 – 12:00). Den tredje modulen är bara en halvdag, förmiddag eller eftermiddag. Mellan varje modul är det ett par veckor då du tränar de nya förmågorna på hemmaplan. Alla pass innehåller praktisk träning och individuell feedback.

Mer om metoden

Att relatera till någon som kapabel trots att personen verkar helt hjälplös, att vara både empatisk och utmanade samtidigt är det som enligt forskning ger allra bäst resultat. Men hur GÖR man det? Det är svårt och kräver träning. Att konsekvent relatera till kapacitet och potential är kärnan i vår metodik och det som ger sådana påtagliga resultat.

När man arbetar med människor som fastnat i uppgivenhet och kraftlöshet är det lätt att själv bli uppgiven och ge upp hoppet om en förändring för dem. Det är lätt att hamna i att försöka kompensera för deras hjälplöshet med uppmuntran, projektledning eller handfast hjälp.

Det som är förvånande för omsorgspersonal vi tränar är att deras egen inställning är så avgörande för förmågan att stötta någon annan. Om du har gett upp på någon eller inte är avgörande för om förändring kan ske. Därför måste den som stöttar arbeta med sina egna förhållningssätt, se sina fallgropar i vitögat och träna sig på att föra en stärkande dialog som ger individen möjlighet att ta fram sin hittills oanvända kapacitet.

En av förmågorna man behöver utveckla är att tala klarspråk, att självklart och rättframt prata om det som är hindrande. Det låter kanske lätt i teorin men att föra den typen av dialog med respekt och empati kräver mycket träning. De allra flesta har inte denna förmåga naturligt, utan den utvecklas genom dialogträning.

Vad som behövs för att stötta någon till att lösa sina egna ”olösliga” problem är alltså:

 1. Ett coachande förhållningssätt som innefattar respekt, empati och jämbördighet
 2. Förmåga att ringa in sin klients ogynnsamma attityd
 3. Att i dialogen ge individen tillfälle att byta attityd

Behärskar man metoden och blir skicklig kommer de man stöttar att välja att ta fram sin kapacitet och lösa, eller hitta ett gynnsamt förhållningssätt till, sina till synes olösliga problem. För att uppnå denna skicklighet krävs träning.

”Så här roligt och utmanande har jag inte haft det på länge. Otroligt utvecklande!” – Deltagare på Stärkande Dialog
”Kraftfullt verktyg att använda i alla typer av samtal. Får en relation att röra sig framåt.” – Deltagare på Stärkande Dialog
”Tack för två jobbiga och fantastiska dagar!” – Deltagare på Stärkande Dialog